Hikvision All-in-One
Access Control System

Hikvision Access Control ครบโซลูชั่นสำหรับระบบจัดการ การเข้า-ออก สามารถกำหนดสิทธิ์การเปิดประตูที่แตกต่างกันได้ พร้อมทั้งเก็บบันทึกประวัติการเข้าออก สามารถดูย้อนหลังหรือ Export ออกมาเป็นไฟล์ได้ทันที

HIKVISION ACCESS CONTROL​

Terminal Standalone สามารถสแกนใบหน้า (บางรุ่นใช้ระบบ A.I.เพื่อความแม่นยำ) สแกนบัตร ลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านได้ภายในตัวเดียว

Hikvision
Access Control

Controller สำหรับต้องการควบคุมประตูหลายๆบ้าน พร้อมต่ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้

HIKVISION ACCESS CONTROL​

Card Reader ตัวสแกนบัตร มีทั้งแบบใช้งานภายในและภายนอก (กันแดดกันฝน IP65)

Hikvision
Access Control

ตัวควบคุมลิฟท์ (Elevator Controller) สำหรับอาคารที่มีหลายชั้น

Hikvision
Access Control

เครื่องออกบัตร (Card Issuer) สำหรับออกบัตรเพื่อใช้เข้า-ออก อาคารหรือสำนักงาน

Hikvision
Access Control

ปุ่มกดและแม่เหล็กสำหรับล๊อคประตูขนาดต่างๆ

Hikvision
Access Control

Secure Module สำหรับป้องกันการตัดต่อสายไฟ เพื่อทำการปลดล๊อคโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

Hikvision Access Control

 Hikvision Access Control ครบโซลูชั่นสำหรับระบบจัดการ การเข้า-ออก สามารถกำหนดสิทธิ์การเปิดประตูที่แตกต่างกันได้ พร้อมทั้งเก็บบันทึกประวัติการเข้าออก สามารถดูย้อนหลังหรือ Export ออกมาเป็นไฟล์ได้ทันที

Hikvision All-in-One
Access Control System

Close Menu